Danziger Platz

Danziger Platz

Danziger Platz

Na przedmieściach Borkowa zbudowano rynek, zwany od XIX wieku Targiem Końskim. Historyk Karl Boese pisał, że w XVIII wieku znajdowały się tu koszary i stajnie dla koni. Husaria nie miała już wtedy żadnego znaczenia i nazywano ją husarią pogrzebową, ponieważ dobrze prezentowała się na pogrzebach. W XX wieku na Danziger Platz powstało wiele budynków: budynek rządowy (obecnie szkoła policji), urząd skarbowy, konsystorz, Reichsdankhaus (dziś centrum kultury). Kosztował 4 miliony marek, z teatrem, salami gimnastycznymi, biblioteką i muzeum, które zostało założone przez dr Friedricha Holtera (archeologa). Można tu było zobaczyć wykopaliska z okolic Schneidemühl. W budynku rządowym znajdował się fresk prof. Campendonka i witraże autorstwa Maxa Ludera. Witraże znajdują się tam do dziś. Można je zwiedzać w korytarzu zwanym „Akwarium”. Od 1945 roku ratusz mieści się w dawnym konsystorzu i urzędzie skarbowym. Reichsdankhaus został odbudowany po 1945 roku.