Friedrichstraße

Friedrichstraße

Friedrichstraße

Pierwotnie nazywała się Neue Strasse, ale potem została nazwana na cześć jej budowniczego, króla Fryderyka.

Przy Friedrichstraße znajdowało się wiele ciekawych budynków, m.in. gmach sądu. Obejmował on także budynek więzienny. Na rogu Friedrichstraße i Neuer Markt znajdował się hotel, sala koncertowa i teatr. Naprzeciwko dworu znajdowała się szkoła cesarzowej Augusty Wiktorii (die Kaiserin-Auguste- Viktoria-Schule). Na rogu Friedrichstrasse i Moltkestrasse znajdował się duży warsztat samochodowy, a później Deutsche Bank. Pod numerem 32 mieszkał Georg Westphal, wydawca pocztówek. W 1945 roku cała ulica spłonęła, ruiny rozebrano i odbudowano.