Kościół św. Rodziny

Kościół św. Rodziny

Kościół św. Rodziny

Drugą katolicką świątynię, pw. św. Rodziny, wzniesiono w latach 1912-1915 na planie krzyża, w stylu neobarokowym. Budowla posiadała dwie masywne wieże nakry­te hełmami, dobudowane do nawy od strony zachodniej. Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Franciszek Renkawitz, proboszcz ujski i budowniczy tamtejszej kalwarii. Z kolei nadzór nad postępem prac sprawował ks. Adalbert Lenz, który zmarł w 1913 r., nie doczekawszy momentu ukończenia świątyni. Do dzisiaj zachowała się w kościele pamiątkowa tablica jemu po­święcona, ufundowana przez parafian. Ciekawostką jest fakt, że tutaj odbyła się 6 maja 1945 r. pierwsza po za­kończeniu II wojny światowej msza święta odprawiona w języku polskim. Celebrował ją franciszkanin ojciec Jerzy Rumak, a do mszy służyli oficerowie Armii Krajowej.

fragment książki „Było takie miasto” wydane przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *