Książki

Książki

Pilanie, Rocznik 1940
Pilanie, Rocznik 1940
Pilanie, Rocznik 1940, Spis treści
Pilanie, Rocznik 1940, Spis treści

Studia nieszczęścia, czyli Piła w 1893 roku
Studia nieszczęścia, czyli Piła w 1893 roku
Historie (nie)dokończone, Piła 2013, Spis treści
Historie (nie)dokończone, Piła 2013, Spis treści

Geschichte der Stadt Schneidemuhl, Karl Boese
Geschichte der Stadt Schneidemuhl, Karl Boese
Geschichte der Stadt Schneidemuhl, Karl Boese Spis treści
Geschichte der Stadt Schneidemuhl, Karl Boese
Spis treści

Wspomnienia z powstania wielkopolskiego


Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile


Genzmark Posen Westpreusen Genzmark Posen Westpreusen 2016-05-15-11-37-21


Grenzmark Liederbuch fur jung und alt 2016-05-15-16-38-27


Schneidemuhl einst und heute
Pamięć i ból, wrzesień 1939 roku na ziemi pilskiej


Stanisław Kostka Potocki


Piła po 1945 roku, odbudowa, rozwój, życie publiczne, społeczeństwo


Piła, zarys dziejów