List pasterski do diecezjan 9 stycznia 1936 r.

List pasterski do diecezjan 9 stycznia 1936 r.

Maszynopis na 4 kartkach  (po niemiecku), na którym znajduje się list pasterski do diecezjan napisany przez prałata Hartza w Fuldzie 9 stycznia 1936 r. Zatytułowany jest: „Die am Grabe des hl. Bonifatius versammelten Bischofe senden den Katholiken Deutschlands Gruss und Segen im Herrn”. Na ostatniej stronie zapis: „Fur die Freie Pralatur Schneidemuhl: Dr. Hartz, Pralat.” – podpis „Dr. Hartz” jest odręczny.

Maszynopis ma wymiary:  21,2 cm x 33,3 cm.Kartki są połączone na górze zszywką.

List pasterski 9 stycznia 1936 r.