Notgeldy

Notgeldy

Notgeldy

Zaraz po wybuchu I wojny światowej bardzo szybko zniknął bilon. Władze postanowiły zwiększyć swoje zapasy szlachetnych kruszców i metali gromadząc monety. Sposobem na zaistaniałą sytuację miał być pieniądz zastępczy. Prawo do emisji takiego pieniądza mały gminy i przedsiębiorstwa, które też zobowiązywały się do jego wykupu.
Notgeld, bo tak nazywano pieniądze zastępcze na terenach niemieckich,  na początku był zwykłym arkuszem papieru, z urzędową pieczęcią, obok której wydrukowano nominał. W 1914 r., gdy gospodarka niemiecka miała się w miarę dobrze, notgeld opiewał na fenigi, jednak w miarę upływu czasu ich nominał rósł.
Z czasem notgeld zaczęto traktować jak widokówki, na jego stronach zaczęto bowiem publikować np. rysunki gminnego ratusza czy kościoła albo panoramę okolicy.
W okresie plebiscytu na Górnym Śląsku notgeld posłużył jako oręż propagandowy: zarówno Polacy, jak i Niemcy umieszczali na pieniądzu agitacyjne slogany.

Zapraszam również do obejrzenia monet.

notgeld 25 pf notgeld 25 pf


notgeld 50 pf notgeld 50 pf


notgeld 75pf notgeld 75 pf


notgeld 1 marka notgeld 1 marka


notgeld 1,5 marki notgeld 1,5 markinotgeld 25 pf notgeld 25 pf


notegeld 50pf notgeld 50pf


notgeld 75pf notgeld 75 pf


notgeld 1 marka notgeld 1 marka


notgeld 1,5 marki notgeld 1,5 markinotgeld 10 marek notgeld 10 marek


Notgeld 2.5 Marek
Notgeld 2.5 Marek

Notgeld


Notgeld 1 Marka
Notgeld 1 Marka

Notgeld


Notgeld 0,5 Marki
Notgeld 0,5 Marki

Notgeld


Notgeld 5 Marek
Notgeld 5 Marek

Notgeld


Notgeld 2.5 Marki
Notgeld 2.5 Marki

Notgeld


Notgeld 0.5 Marki
Notgeld 0.5 Marki

Notgeld

Funfzig Miliarden Mark