Inne

Inne

Stadt badeanstalt Kąpielisko miejskie 11.5.1942
Stadt badeanstalt
Kąpielisko miejskie
11.5.1942

 

rewers

Landeshaus
Urząd Prowincji
26.07.1942 rok
Słowo LANDESHAUS oznacza Dom Krajowy. Budynek został zbudowany w latach 1927-1929 przy ówczesnej Jastrower Allee 33/35 (al. Niepodległości) jako siedziba parlamentu krajowego Marchii Posen – Westpreussen (Poznań – Prusy Zachodnie) i mieścił również różne obsługujące go urzędy. Na parterze i dwóch pietrach znajdowały się ( i nadal się znajdują) pokoje biurowe. Masywna wieża od strony północnej mieści wielką salę posiedzeń (16x11m) z galeriami dla publiczności.
Znana także pod nazwą Adlersaal – sala Orła – z uwagi na wizerunek takowego, który sie tam mieścił. Odbywały się w nim także bale.
Piętrowy budynek (na zdjęciu po lewej – słabo widoczny, zasłonięty wieżą) mieszczący dzisiaj Wydział Paszportów to byłe mieszkanie prezesa krajowego. Dzisiaj ten urząd można byłoby nazwać – marszałek sejmiku wojewódzkiego.
Poświęcenie tej budowli miało miejsce 30 kwietnia 1929.
Szerokość fasady 90 m.
W latach od ???? (mam pierwsze dane z roku 1958) do 1975 było tutaj Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. Przeniesione do Złotowa, gdyż budynek był potrzebny dla powstającego Urzędu Wojewódzkiego w Pile. (źródło: forum.dawna.pila.pl)


R.A.D. Abteilung Schneidemühl Tagesraum Reichsarbeitsdienst
RAD: niem. Służba Pracy Rzeszy – masowa organizacja przystosowania obywatelskiego i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu.


Konzerthaus “Reichsadler”


Kasernement, Koszary
Kasernement, Koszary

rewers


Kasyno Oficerskie od Ogrodu
27.04.1916


Städt. Krankenhaus u. Kgl. Lehrerseminar Szpital miejski, 26/2/1916
Städt. Krankenhaus u. Kgl. Lehrerseminar
Szpital miejski,
26/2/1916

rewers


Stadtisches Krankenhaus u. Konigl. Lehrerseminar Szpital Miejski 19.9.1912
Stadtisches Krankenhaus u. Konigl. Lehrerseminar
Szpital Miejski
19.9.1912

rewersrewers


Landeshaus rewers

 


Camp de Schneidemühl rewers


PONIŻEJ:Regierungsdienstgebaude

Budynek w stanie surowym oddano w 1928 roku.
W 1929 roku w budynku funkcjonowały: Rejencja Prowincji i Wydziału Kultury. W gmachu miejsce dla siebie znalazły również liczne organizacje społeczne, na przykład Czerwony Krzyż i Niemiecki Związek Ogrodów Działkowych. Było tam również pięć mieszkań dla urzędników, a w piwnicach od strony Gwdy urządzono sklepy oraz kasyno.

Regierungsdienstgebaude rewers


Regierungsdienstgebaude rewers


Regierungsdienstgebaude rewers


Regierungsdienstgebaude rewersReichsdankhaus rewers


od nowa0238rewers


Reichsdankhaus
13.11.1929 rok

Reichsdankhaus mit Landestheater
2.07.1930 rok

Reichsdankhaus

Reichsdankhaus

Landestheater und Berufsschule


 

Inf Kaserne rewers


Ev. Vereinshaus rewersFrh. v. Stein-Gymnasium
Hilfswerk “Packchenhilfe Ost”
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Państwowe gimnazjum oddane do użytku w 1931 roku.
Hantkestraße/ W. Pola

Gymnasium
wydawnictwo Schöning & Co. Lübeck

 


Kasernen
Koszary
4.7.1909


Infanterie Kaserne
Koszary piechoty
15.02.1911


3. Westpr. Infanterie Regiment Nr.129
Bromberg Karlstrasse, Graudenz Totalansicht, Inowrazlaw Panorama, Schneidemühl Kaserne 3 Battl. Inf. Rgt. 129
Erinnerung ad das 25 jährige Bestehen
Graudenz – 23. März 1906
III batalion 129 -go pułku piechoty w 1893 r został przeniesiony do Schneidemühl, a jego zadaniem prawdopodobnie miały być prace związane z usuwaniem zniszczeń po odwiercie studni. Batalion piechoty w kajzerowskiej armii to ok. 600 ludzi. 129 pp stacjonował w Grudziądzu (Graudenz).


Löwendiele mit Barbetrieb, Inh.: R. Wanske, Schneidemühl (Grenzmark) 16/8/1931
Löwendiele mit Barbetrieb, Inh.: R. Wanske, Schneidemühl (Grenzmark)
16/8/1931

rewers


Kgl. kath. Lehrerseminar
28.10.1911

Lehrer-Seminar
16.04.1926 rok


Gymnasium
06.4.1905


Partie an der Küddow
30.07.1909


Kydowbrücke von der Bromberger Vorstadt gesehen
Widok na rzekę z Bygdoskiego Przedmieścia
25.07.1900


 

 

Die Brutalitäts – Akte der polnischen Regierung. Ausgewiesene deutsche Optanten am Bahnhof von Schneidemühl.
Akty brutalności polskiego rządu. Zadeklarowani niemieccy optanci na dworcu kolejowym w Pile.


Land- und Amtsgericht
Budynek sądu
02.03.1904 rok

Landgericht
Budynek sądu
11.12.1918 rok


Physik und Chemiehaus
część liceum zbudowana przy budynku sądu przy Friedrichstr. (dzisiejsza ul. Spacerowa a wcześniej Bohaterów Stalingradu). Budynek z charakterystyczną mozaiką przetrwał wojnę.
Po wojnie mieścił się w nim internat Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Rozebrany na przełomie lat 60. i 70. ze względu na budowę osiedla przy ul. Boh. Stalingradu. (źródło: www.dawna.pila.pl)
20.07.1928 rok


 

Mein herz schlägt warm und treu für dich
Moje serce bije ciepło i wiernie dla Ciebie
08.11.1915 rok


 

Restauracja Hubertushöh
31.01.1943 rok


Hotel Kaiserhof
09.09.1920 rok


Pomnik Fryderyka Wielkiego (Denkmal Friedrich des Grossen) wydawnictwo Schöning & Co. Lübeck

wydawnictwo Schöning & Co. LübeckPomnik Fryderyka Wielkiego (Denkmal Friedrich des Grossen)

Pomnik Fryderyka Wielkiego (Denkmal Friedrich des Grossen)

Pomnik ten pierwotnie znajdował się w Bydgoszczy. Powstał z inicjatywy bydgoskiego Stowarzyszenia Rzemieślników, a projekt wykonał przyrodnik Uhlenhuth. Po pozytywnym ocenieniu projektu przez słynnego berlińskiego rzeźbiarza Christiana Raucha w Królewskiej Odlewni w Berlinie wykonano brązowy odlew. Kamień węgielny pod budowę pomnika położono 21 października 1861 r. Na tej uroczystości był obecny król Wilhelm I, wracający z koronacji w Królewcu do Berlina. Pomnik odsłonięto 31 maja 1862 r. w obecności następcy tronu z małżonką. Usytuowano go pośrodku bydgoskiego Starego Rynku, który wówczas nosił nazwę Placu Fryderyka (Friedrichsplatz). Przedstawiał on króla Fryderyka II Wielkiego (1712-86) trzymającego w prawej dłoni laskę, a w lewej – zwój papieru (wg tradycji był to plan Kanału Bydgoskiego, zbudowanego za panowania Fryderyka). Miało to symbolizować pracę króla nad odbudową kraju po wojnie z Austrią. Napis na cokole brzmiał: „Dem großen Könige Friedrich II., die dankbaren Bewohner des Netze-Gaues am 31. Mai 1862“ (w tłumaczeniu: „Wielkiemu królowi Fryderykowi II wdzięczni mieszkańcy okręgu noteckiego 31 maja 1862 r.”). Pomnik był popularnie nazywany „Alte Fritz” („Stary Fryc”). W 1919 r. Bydgoszcz znalazła się w granicach Polski. 15 lipca tego roku miejski radca budowlany Walther Hildt potajemnie wywiózł pomnik do Piły. Inicjatorem tej akcji był ostatni bydgoski i pierwszy pilski prezydent rejencji Friedrich von Bülow. 1 czerwca 1923 r. pomnik ustawiono przy drewnianym moście na Gwdzie koło kościoła katolickiego św. Janów. Został on ustawiony tak, by Fryderyk patrzył na wschód. Na cokole dodano napis: „Geborgen aus entrissenen Landen, wiedererrichtet in Schneidemühl am 1. Juni 1923“ („Ocalony z wydartej ziemi, na nowo wzniesiony w Pile 1 czerwca 1923 r.”). 21 kwietnia 1941 r. pomnik przeniesiono ponownie na bydgoski Stary Rynek. Już w styczniu 1945 r. brązowy posąg został przetopiony na cele wojenne.((www.dawna.pila.pl))

 


Moltkestr.
10.03.1931 rok
określenie odcinka od Milchstr. (ul. gen. Sikorskiego) do Friedrichstr. (ul. Boh. Stalingradu).


Städt Turn-und Sportplatz
Boisko miejskie


Reichsschulerheim
Dom Ucznia Rzeszy (Reichsschulerheim), zbudowany w latach 1926-28 wg projektu architekta miejskiego Walthera Hildta. W 1945 r. znajdowała się w nim komendantura wojsk radzieckich wyzwalających (i przy okazji zrównujących z ziemią) Piłę((dawna.pila.pl)).
06.10.1930 rok


Städt Turnhalle
05.03.1926 rok


 

Infanterie Regiment Nr 149
149 Pułk Piechoty
Spis walk i bitew
01.02.1918 rok