Stary Rynek

Stary Rynek

Stary Rynek wytyczony został prawdopodobnie w połowie XV wieku w doku­mencie nadania praw miejskich Piły. Pośrodku znajdował się ratusz, a od rynku odchodziły cztery ulice: Piekarska, Garbarska, Mostowa i Wodna. Przy północnej pierzei znajduje się budynek dawnej loży masońskiej „Borusia” (obecnie Szkoła Biznesu). Wybudowany w latach 1820 – 1823 stanowi najstarszy zabytek architekto­niczny miasta. Po drugiej stronie Starego Rynku, który od 1915 roku nosił nazwę Placu Hindenburga, stanął w 1846 roku murowany kościół sekty księdza Jana Czerskiego. Rozebrano go około 1950 roku. Pośrodku rynku w 1929 roku wybudowano pomnik ku czci poległych w latach 1914 – 1918. W 1945 roku pomnik pozbawiono napisów oraz symboliki propagandy militarnej. Pomnik rozebrano w latach 60. XX wieku.

Źródło: Marek Fijałkowski, Piła na fotografiach Romana Zaranka.