Synagoga

Synagoga

Synagoga

Swoje miejsce modlitwy w mieście miała także liczna spo­łeczność żydowska. Nową synagogę wybudowano, po wielkim pożarze miasta, w latach 1838-1841. Stanęła po­środku dawnego Rynku Żydowskiego, przemianowanego później na plac Wilhelma (ob. al. Piastów). Domniema­nym konsultantem projektu miał być znany architekt Karl Friedrich Schinkel. Synagogę uroczyście poświęcono dnia 15 października 1841 r., w dzień urodzin króla Fryderyka Wil­helma IV. Świątynia była budowlą o charakterze halowym z dobudowanym od strony zachodniej przedsionkiem, mogącą pomieścić 410 osób. Została spalona podczas ,,nocy kryształo­wej” z 9 na10 listopada 1938 r.

fragment książki "Było takie miasto" wydane przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile