Sekta Czerskiego

Ks. Jan Czerski, najpierw ksiądz katolicki i wikariusz w kościele św. Janów, odłączył się od katolicyzmu.  Zorganizował niezależną gminę wyznaniową w Pile. Był uczestnikiem separatystycznego synodu w Lipsku, na którym doszło do ukonstytuowania Niemieckiego Kościoła Apostolsko-Katolickiego zwanego Kościołem niemiecko-katolickim. Był jednym z liderów tej wspólnoty. Opracował ordynację kościelną tego wyznania. W czasie Wiosny Ludów oddalił się...