Adolf Hitler Straße

Adolf Hitler Straße

Ulica ta pierwotnie nosiła nazwę Szerokiej, następnie Adolfa Hitlera, po II wojnie światowej Bieruta, a po 1989 rok 11 Listopada. Dla jej rozwoju ogromne znaczenie miała bliskość do dworca kolejowego oraz wybudowanie około 1910 roku nowego mostu, który skrócił drogę na Bydgoskie Przedmieście. W 1924 roku wybudowano nowoczesny most, któremu nadano imię pilskiego burmistrza Karla Krause.

Pod numerem 1 znajdował się “Hotel Bernau”, a na jej końcu znajduje się budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dawny “Haus Vaterland”

(źródło: M. Fijałkowski, Piła na fotografiach Romana Zaranka, s. 179)