Breite Straße

Breite Straße

Breite Straße

Żadna ulica nie zmieniała nazwy tak często jak Breite Straße. Nazywała się Adolf Hitler Straße, następnie Bieruta, a od 1989 roku ulica 11 Listopada. Ważna była bliskość dworca kolejowego i mostu Karla Krausego, który skracał drogę do przedmieścia bydgoskiego (Bromberger Vorstadt). Początkowo był to most drewniany, częściowo zwodzony. Nowoczesny most został zbudowany w 1924 roku. Został wysadzony w powietrze w lutym 1945 roku.
Numery domów zaczynały się przy hotelu „Bernau”, w kierunku Gwdy (Küddow) od numeru 1, naprzeciwko był numer 44. W 1930 r. zmieniono numerację i od tego czasu ulica liczyła 51 domów. Do 1945 roku funkcjonowała tu również piekarnia Emil Funk. Przepompownia została wybudowana w 1907 roku (stoi do dziś). Przed 1939 rokiem pod numerem 23 mieścił się mały hotel „Ost Märkischer Hof”. Nie można zapomnieć o „Cafe Vaterland”, dziś budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.