Zdjęcia z perygrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 16-17 czerwca 1962 roku

Zdjęcia z perygrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 16-17 czerwca 1962 roku