Lutherkirche

Lutherkirche

Lutherkirche

W latach 1896-1897 wybudowano w miejscu dawnego Bro­waru Miejskiego nowy kościół ewangelicki dla wiernych z Przedmieścia Bydgoskiego. Autorem projektu był prowizor kościelny i radny miejski Friedrich Rademacher. Jednonawową świątynię z wysoką wieżą (ob. pw. św. Stanisława Kostki) wzniesiono z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Pełniła Ona również funkcję kościoła garnizonowego, za co gmina corocznie otrzymywała z kasy wojskowej 400 marek. Nabo­żeństwo dla żołnierzy odprawiano raz w miesiącu. Kościół przetrwał zawieruchę wojenną, chociaż uważny obserwator z pewnością odnajdzie ślady po pociskach na wieży świątyni.

Był to kościół Ewangelicko Unijny Marcina Lutra (unici byli połączeniem wyznania luterańskiego i kalwińskiego w Prusach)

fragment książki "Było takie miasto" wydane przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *