Piła – nazwy ulic kiedyś i dziś

Piła – nazwy ulic kiedyś i dziś

 Piła – nazwy ulic kiedyś i dziś

Nazwa niemiecka Obecnie
Ackerstraße ul. Ludowa
Adolf Hitler Straße (po 1933 r.) ul. 11 Listopada
Adolf Hitler Straße K ul. Tartaczna, ul. Zakątek
Ahomweg ul. Serbska
Albatroskolonie osiedle na terenie obecnego lotniska
Albertsruh osada przy jeziorze Plotki
Albrechtstraße ul. Stefana Okrzei
Alte Bahnhofstraße ul. 14 Lutego
Alter Markt (do 1915 r.) nie istnieje (ob. ul. Wodna)
Am Elisenauer Platz pl. Władysława Jagiełły
Am Skagerrak Platz ul. Rugijska
Am Sportplatz ul. Sportowa
Amselweg ul. Jana Sobieskiego
Amo Manthey Straße K ul. Miła
Bäckerstraße ul. Piekarska
Baggen teren działek przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego
Baggenberg wzniesienie między ul. Fryderyka Chopina a lotniskiem
Baggenweg Ul. Koszalińska i ul. Feliksa Nowowiejskiego
Bahnhof Schneidemühl dworzec kolejowy Piła Główna
Bahnhofstraße (przed 1896 r.) ul. 14 Lutego
Beamtenstraße (1925) ul. Zygmunta I Starego
Beethovenweg ul. Karola Szymanowskiego
Bergenhorst majątek przy ob. ul. Lutyckiej (.me istnieje)
Bergenhorster Straße ul. Lutycka
Bergstraße ul. Fryderyka Chopina
Bergtaler Straße ul. Miedziana
Berliner Chaussee 1895: al. Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Stalingradu (do skrzyżc wania z ul. Dzieci Polskich); 1930: na zachód od linii kolejowej do Szczecinka
Berliner Platz (po 1914 r.) pl. 9 Maja
Berliner Straße al. Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Stalingradu (do skrzyżowania Dzieci Po lskich)
Berliner Vorstadt osiedle Górne
Birkenweg ul. Brzozowa
Bismarckstraße ul. Mariana Buczka
Bliicherstraße ul, Bohaterów Westerplatte
Blumenstraße ul. Kwiatowa
Boelckestraße ul. Mikołaja Kopernika

 

Borkendorfer Straße ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
Brauerstraße ul. Browarna, ul. Walki Młodych
Brauhausplatz nie istnieje (teren ob. kościoła pw. św. Stanisława Kostki)
Brauhauss straße nie istnieje (dawna ul. Wincentego Kadłubka)
Breitestraße (do 1931 r.) 11 Listopada 9
Bromberger Chaussee ul. Bydgoska (od zbiegu z ul. Wawelską do granicy niemiecko-polskiej; od 1928 r. od przejazdu kolejowego do granicy niemiecko-polskiej)
Bromberger Platz pl. Powstańców Warszawy
Bromberger Straße al. Jana Pawła II, ul. Bydgoska do przejazdu kolejowego (od lat 30. XX w. do granicy niemiecko-polskiej)
Bromberger Vorstadt osiedle Zamoście
Brückenstraße nie istnieje (ul. Mostowa)
Brunnenplatz (przynajmniej do 1905 r.) pl. 9 Maja
Brunnenstraße nie istnieje (ul. Studzienna)
Buchenweg ul. Bukowa
Buddestraße ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Bülowstraße ul. Marii Konopnickiej
Byschken Bruch mokradła pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Joachima Lelewela
Dahlkes Abbau zabudowania na przedłużeniu ul. Zatorskiej
Damaschkestraße (1925) ul. Adama Mickiewicza
Damm (od 1783 r.) ul. dr. Arnolda Drygasa
Dammstraße ul. Zygmunta I Starego
Danziger Platz (po 1931 r.) pl. Stanisława Staszica
Derfflinger Straße ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Deutsch Kroner Straße K ul. Wałecka
Dirschauer Straße ul. Tczewska
Dreier’s Kolonie osiedle w okolicach ul. Hutniczej
Dreierstraße ul. Walecznych
Dreisee leśniczówka Trzy Jeziora między jeziorami Okoniowym i Bagiennym
Drosselweg K ul. Brukowa
Eichberg wzgórze nad Gwdą na północ od obecnej obwodnicy miasta
Eichberger Straße (lata 30. XX w.) ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
Eichberger Weg ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
Eichblattstraße ul. Kujawska
Eichenweg ul. Dębowa
Eibinger Straße ul. Żelazna
Elisenau osiedle Jadwiżyn
Elisenauer Platz pl. Władysława Jagiełły
Erlenweg ul. Mieszka I
Erpeler Straße ul. Kaczorska
Eschenweg ul. Jana Stańczyka
Fabrikstraße ul. Fabryczna

 

Färberfließ

Feastraße

Farbiarska Struga (strumień)
Feldstraße (do 1930 r.)

Fichtenweg

Filehner Straße

ul. Joachima Lelewela ul. Wincentego Witosa ul. Sosnowa
Finkenweg

nrchauer Straße

Fischerweg

ul. Trzcianecka

ul. Emilii Plater

ul. Gdańska

ul. Rybacka

Flatower Straße  
Fliegerstraße ul. Żwirki i Wigury
Flughallenstraße nie istnieje (dawna ul. Techniczna)
Flurstraße ul. Złota
Forststraße 1914: ul. Juliusza Kossaka; od 1926 r. fragment ul. Juliusza Kossaka (od ob. al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Jana Karola Chodkiewicza)
Forststraße (po 1938 r.) ul. Jana Długosza
Franz Seldte Straße K ul. Pogodna
Friedastal zabudowania między ul. Jana Długosza i al. Wojska Polskiego
Friedensstraße K ul. Zielna
Friedheimer Straße ul. Komuny Paryskiej
Friedrich Ebert Straße (po 1931 r.) ul. 11 Listopada
Friedrichstraße ul. Bohaterów Stalingradu
Fritz Reute Straße ul. Wojciecha Bogusławskiego
Galgenberg Szubieniczna Góra (na terenie obecnych Staszyc, w czasach pruskich)
Gartenstraße ul. ojca Maksymiliana Marii Kolbego
Gen. V. Lock Straße ul. Cicha
Gerberstraße nie istnieje (dawna ul. Leona Wyczółkowskiego)
Glubschyner Weg (do połowy lat 30. XX w.) ul. Jana Karola Chodkiewicza
Gneisenaustraße ul. Tadeusza Kościuszki
Gnesener Straße ul. Gnieźnieńska
Goethering ul. Adama Mickiewicza
Gönner Weg ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Gorch Fock Straße ul. Rymarska
Gordalina zachodnia odnoga Gwdy przy wyspie
Grabauer Straße ul. Grabowa
Graudenzer Straße pl. ks. Bolesława Domańskiego
Grenzgraben strumień przy ul. Koszyckiej
Große Kirchenstraße al. Piastów
Grosses Bruch mokradła na terenie obecnych ogródków działkowych na północ od Parku Miejskiego
Grosse Heide lasy na wschód od miasta
Grünstraße ul. Dzieci Polskich, ul. Ignacego Jana Paderewskiego
Grüntal majątek przy ob. ul. Joachima Lelewela (dziś siedziba Straży Pożarnej)

 

Grüntal leśniczówka (w pobliżu skrzyżowania ob. ul. J. Kossaka i obwodnicy miasta)
Grüntalstraße ul. Józefa Wybickiego
Güterbahnhofstraße ul. Towarowa
1 Hammer See Jezioro Rudnickie
1 Hantkestraße ul. Wincentego Pola
I Hasenberg Bruch bagno Dolaszewo
1 Hasselort ul. Michała Ogińskiego
Hasselstraße ul. Budowlanych
 Hauländerstraße ul. Bolesława Limanowskiego
 Heidestraße ul. Bronisława Trentowskiego
Heimstättenweg ul. Jana Brzechwy
 Helmud-Seifert Straße ul. Wągrowiecka
Händelweg ul. Karola Kurpińskiego
 Hermann Göring Straße K ul. Daleka
 Hermann Löns Straße ul. Romualda Traugutta
 Herthastraße (od drugiej pol. lat 30. XX w.) ul. Pomorska
 Hexenweg nie istnieje (dawna ul. Okopowa)
 Hindenburg Platz (od 1915 r.) nie istnieje (ob. ul. Wodna)
 Hindenburgstraße K ul. Podleśna
 Horst Wessel Platz (od 1938 r.) pl. 9 Maja
 Horst Wessel Straße K (lata 30. XX w.) ul. Młynarska, ul. Widok
 Höhenpromenade nie istnieje (dawna ul. Tatrzańska)
 Höhenweg ul. Wysoka
 Hubertushöh wzgórze przy al. Poznańskiej
 Im Grunde ul. Juliana Fałata
 Immelmannstraße ul. Stanisława Żółkiewskiego
 Jahnstraße ul. Świteź
 Jastrower Allee al. Niepodległości
Jastrower Chaussee K al. Niepodległości
Jastrower Straße (do lat 30. XX w.) ul. ojca Maksymiliana M. Kolbego (odcinek od ob. ul. Piekarskiej do ks. Jerzego Popiełuszki) i ul. ks. J. Popiełuszki
 Jägerstraße ul. Łowiecka
1 Johannisstraße ul. Świętojańska
Johann Sebastian Bach Weg ul. Stanisława Moniuszki
Josef Haydn Weg ul. Wiosenna
Judenfließ Żydowska (= Farbiarska) Struga
Judenmarkt (do 1888 r.) nie istnieje (fragment al. Piastów)
Jungstraße K ul. Sucha
Kalthöfen folwark na północnym skraju os. Gładyszewo
Karauschensee Jezioro Karasiowe
Karl Krause Brücke most Bolesława Krzywoustego
Karlgasse nie istnieje (pl. ks. Bolesława Domańskiego)

 

Karlsberg osiedle Staszyce
Karlsbergstraße ul. Henryka Sienkiewicza
Karlstraße nie istnieje (pl. ks. Bolesława Domańskiego)
Kasemenstraße ul. Podchorążych
Kastanienweg ul. Kasztanowa
Kattuner Weg Droga Kotuńska
Kesselsee jeziorko w sąsiedztwie Jeziora Karasiowego
Kiebitzbruch nieistniejący folwark w lesie na zachód od os. Górnego
Kiebitzbrucher Weg ul. Mikołaja Reja
Kiebitzer Straße (1895 r.) ul. Mikołaja Reja
Kiefemweg ul. Świerkowa
Kirchhofstraße (do połowy lat 20. XX w.) ul. Jana Kilińskiego, fragment między ul. gen. Władysława Sikorskiego i Bohaterów Stalingradu
Kirchstraße (od lat 30. XX w.) al. Piastów
Klappsteiner Weg ul. Jana Kochanowskiego
Kleine Heide lasy na zachód od miasta
Kleine Kirchenstraße nie istnieje (fragment pl. Zwycięstwa)
Klopstockstraße ul. Elizy Orzeszkowej
Knienerstraße ul. Akacjowa
Koehlmannstraße ul. Węglowa
Kolmarer Straße ul. Wiosny Ludów
Könitzer Straße ul. Chojnicka
Koschütz Koszyce
Koschützer Straße ul. Koszycka
Kossenwerder teren między ul. Wypoczynkową a al. Wojska Polskiego
Königsberger Straße ul. Olsztyńska
Königsblick Kalina
Königsblicker Straße ul. Wincentego Witosa, ul. Walki Młodych
Königstraße ul. Franklina Roosevelta
Königsweg Królewska Droga
Kösliner Straße ul. Koszalińska
Kreuzstraße (przed 1896 r.) ul. Fryderyka Chopina
Krieger Siedlung osiedle przy al. Wojska Polskiego
Krojanker Straße al. Powstańców Wielkopolskich
Kroner Straße ul. Adama Asnyka
Kröcherstraße K ul. Prosta
Kulmer Straße ul. Grażyny
Kurze Straße nie istnieje (dawna ul. Artura Grottgera)
Küddow rzeka Gwda
Küddowpromenade Bulwary Châtellerault
Küddowstraße (od drugiej pol. lat 30. XX w.) nie istnieje (ul. Drewniana)
Lachotkafließ rzeka Ruda

 

Langestraße ul. Stanislawa Konarskiego
Lebehnker Weg nie istnieje (dawna ul. Goplana, ob. teren lotniska)
Lehnsruh domostwo przy ul. Walki Młodych
Lessingstraße ul. Zygmunta Krasińskiego
Liebentaler Straße ul. Tytusa Chałubińskiego
Lindenweg ul. Boczna
Lindwurmbrücke (przed 1914 do 1923) Smoczy Most (na wysokości ob. mostu Bolesława Krzywoustego)
Logenstraße al. Niepodległości (odcinek od ul. Wodnej do ul. ks. J. Popiełuszki)
Lorzingweg ul. Jana Matejki
Margaretenhof nie istnieje (parcela nad Gwdą w okolicy ul. J. H. Dąbrowskiego)
Marienburger Straße ul. Kwidzyńska
Martinstraße ul. Stefana Wyszyńskiego
Meisenweg ul. Robotnicza
Memel Straße ul. Jagiellońska
Mewis Höhe Wzgórze Mewisa (między ul. Ceglaną a ul. Władysława Reymonta)
Milchstraße ul. gen. Władysława Sikorskiego
Mittelstraße nie istnieje (dawna ul. Kaszubska)
Moltkestraße (od połowy lat 20. XX w.)

Moorstraße K

ul. Jana Kilińskiego al. Wyzwolenia
Motylewobrück Kalina
Mozartweg ul. Zygmunta Noskowskiego
Mühlenfließ

Mühlenstraße

Młynówka (strumień) al. Jana Pawła II
Mühlenstraße K ul. Okrężna
Nakeler Straße nie istnieje (ul. Nakielska)
Nettelbeckstraße ul. Kolejowa
Neue Bahnhofstraße nie istnieje (fragment pl. Konstytucji 3 Maja i al. Piastów do wiaduktu)
Neue Straße (XIX w.) ul. Bohaterów Stalingradu
Neuer Markt

Neufier

pl. Zwycięstwa

folwarki na os. Gładyszewo

Neustettiner Straße ul. Połabska
Niefken mokradła między ul. Ceglaną a ul. Wincentego Pola
  ul. Topolowa
Pappelweg
Paradeplatz pl. ks. Bolesława Domańskiego
Parkstraße nie istnieje (ob. część al. Wojska Polskiego na wysokości Parku Miejskiego)
Paulstraße ul. Stefana Batorego
Pfauen Insel nie istnieje, Pawia Wyspa (na Stawie Prochowym)
Pferde Markt (od 1880 r. do 1931 r.) pl. Stanislawa Staszica
Plöttke osada przy końcu ul. Wawelskiej – Leszków
Plöttker Platz nie istnieje, teren obozu jenieckiego z I wojny światowy
Plöttker Straße ul. Wawelska
Polziner Straße nie istnieje (dawna ul. Połczyńska) ;

 

Posener Straße  ul. Śródmiejska
Posener Vorstadt teren między pl. Stanisława Staszica a dworcem kolejowym
Poststraße ul. Pocztowa
Probsteistraße ul. św. Jana Bosko
Pulver Teich nie istnieje, Staw Prochowy (powyżej folusza)
Regierungsplatz pl, Stanisława Staszica
Richard Wagner Weg ul. Jacka Różyckiego
Richthofenstraße ul. Chorwacka
Ringstraße ul. Okólna, ul. Janusza Kusocińskiego
Roonstraße nie istnieje (pl. Konstytucji 3 Maja)
Rüsterallee (przed 1896 r.) ul. dr. Arnolda Drygasa
Saarland Straße (od lat 30. XX w.) ul. ks. Jerzego Popiełuszki
Sandsee Jezioro Piaszczyste
Sandseebruch mokradło w sąsiedztwie Jeziora Piaszczystego
Sandsee Straße ul. Śląska
Sandstraße nie istnieje (okolice ul. Zatorskiej)
Schamikauer Straße ul. Czarnkowska
Scheunenstraße (do pol. lat 30. XX w.) nie istnieje (ul, Drewniana)
Schillerstraße ul. Juliusza Słowackiego
Schlachthausstraße (1925) ul. Teatralna
Schlageterstraße (od lat 30, XX w.) nie istnieje (fragment ob. pl. Zwycięstwa)
Schlochauer Straße ul. Głuchowska
Schlosserstraße ul. Władysława Reymonta
Schmiedestraße ul. Stefana Żeromskiego
Schmilauer Straße ul, Śmiłowska
Schneidemühl Piła
Schneidemühler Hammer nie istnieje (Kuźnica Pilska)
Schönlanker Straße ul. Stanisława Wyspiańskiego
Schreberweg nie istnieje (fragment ul. Stefana Żeromskiego)
Schrotzer Straße ul. H u tnicz a
Schrotzer Weg ul. Hutnicza
Schubertweg ul. Karola Namysłowskiego
Schulstraße nie istnieje (ul. Szkolna)
Schützenstraße al. Poznańska
Schwarzer Weg (od połowy lat 30. XX w.) nie istnieje (rejon ul. Zakopiańskiej)
Schwarzer Weg (do połowy lat 30. XX w.) ul. Pomorska
Schweine Markt (przynajmnej do 1905 r.) pl. Powstańców Warszawy
Sedanstraße ul, Grunwaldzka
Seeberg wzniesienie między Jeziorem Rudnickim a północną częścią Zalewu Koszyckiego
Selgenauer Chaussee (od połowy lat 20. XX w.) ul. Juliusza Kossaka (od ob. ul. Jana Karola Chodkiewicza w stronę Zelgniewa)

 

Selgenauer Straße (od połowy lat 30. XX w.)

Seminarstraße  

Seydlitzstraße

ul. Juliusza Kossaka

ul. Lotnicza

ul. Bartosza Głowackiego

Siemiradzkiego

Siedlerstraße

Skagerrak Platz

Springberger Weg

ul. mjr. AieKsanora

pl. Inwalidów 

ul. Kamienna

Stadtberg

Stadtbrücke

osiedle Górne

most Bolesława Chrobrego

Park Miejski

Stall ©ässe nie istnieje (pl. ks. Bolesława Domańskiego)
Steinauer Weg (od połowy lat 30. XX w.) ul. Jana Karola Chodkiewicza
  pl. Konstytucji 3 Maja
Steubenstraße ul. Kryniczna
Stöwener Straße (do połowy lat 30. XX w.) ul. Stefana Żeromskiego (odcinek od ul. Elizy Orzeszkowej do Rugijskiej)
Stüsselsdorfer Straße ul. Karpacka
Tannenweg ul. Świerkowa
Teichstraße ul. Michała Drzymały
Teodor-Kömer-Straße ul. Bolesława Prusa
Theaterstraße ul. Teatralna
Thomer Straße ul. dr. Franciszka Witaszka
Torgasse nie istnieje (dawna ul. Przejazd)
Torgweg nie istnieje (dawna ul. Przejazd)
Trift nie istnieje (dawna ul. Wyczółkowskiego)
Tucheier Straße ul. Tucholska
Uhlandstraße ul. Ludwika Kondratowicza
Uscher Chaussee al. Poznańska
Uscher Straße nie istnieje (teren dworca PKS)
Uschhauländer Weg nie istnieje (przedłużenie ul. Zatorskiej)
Wacholderweg ul. Jałowcowa
Waldstraße ul. Mała
Walkmühlenweg ul. Wiatraczna
Walter Flex Straße ul. Władysława IV
Wasserstraße ul. Wodna
Weg am Schweizerhaus ul. Różana Droga
Weidenbruch nie istnieje (osada Łęgi, w lesie na zachód od os. Górnego)
Werkstättenstraße ul. Warsztatowa
Westendstraße ul. Olega Matwiejewa
Wielandstraße ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Wiesenstraße ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Wiesenstraße K ul. Zbrojna
Wiesenthal nie istnieje (majątek przy ul. Polnej, nad Gwdą)
Wiesenthaler Weg ul. Polna

 

Wilhelmsplatz (od 1888 r.) nie istnieje (fragment al. Piastów)
Wilhelmstraße ul. Ossolińskich
Wirsitzer Straße ul. Wyrzyska, ul. Kapucyńska
Wisseker Straße ul. Jacka Malczewskiego
Wrangelstraße ul. Kazimierza Pułaskiego
Zeppelinplatz pl. Lotnictwa
Zeughausstraße ul. 1 Maja, pl. Konstytucji 3 Maja
Ziegelstraße ul. Ceglana
Ziegeunerberg Cygańska Góra (w rezerwacie Kuźnik)
Zietenstraße ul. Józefa Sowińskiego
Zoll Bahnhof ul. Dworzec Celny