Bromberger Strasse

Brombergervorstadt – Schulen
Bydgoskie przedmieście – szkoła
11.04.1915 rok

Brombergerstrasse
ul. Bydgoska

rewers

Brombergerstrasse
ul. Bydgoska. Wycinka z albumu.

Brombergerstrasse
ul. Bydgoska
08.06.1914 rok


Brommbergerstrasse 19/5/1916

Brombergerstrasse
19/5/1916

rewers


Apteka
Narożnik Brauerstraße i Bromberger Straße
Browarna i Bydgoska/
al. Jana Pawła II
11.10.1905r.Bromberger rewersBromberger rewers


Bromberger Strasse


 

Bromberger Straße
Bydgoska/al. Jana Pawła II
09.09.1915r.


Bromberger Straße
Bydgoska/al. Jana Pawła II
Apotheke zum Greif
Apteka
wydawnictwo Schöning & Co. Lübeck


Bromberger Straße
Bydgoska/al. Jana Pawła II
wydawnictwo Schöning & Co. Lübeck


Transport russischer Gefangener durch die Bromberger Strasse
Transport jeńców rosyjskich przez Bromberger Strasse
10.03.1915 rok

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.