Bromberger Strasse

Bromberger Strasse

Bromberger Vorstadt: Ta nazwa jest również nowa. Rodowity Schneidermühler często używa poprzedniej nazwy „überbrück”. W czasach polskich dzielnica ta nazywała się Samoscz, po niemiecku oznacza „za bagnem”, za mostem, czyli „überbrück”. Trzon tego przedmieścia znajdował się niegdyś w pobliżu ul. Küddowmühle. Według założeń Beckera była to miejscowość Pila, która w tym samym czasie istniała obok osady Snydemole wokół Starego Rynku. W 1789 r. było tam 38 kominków.Około 1823 roku zabudowano teren między Bromberger Platz i Scheunenstraße oraz między Brauer- i Feldstfaße. W pobliżu fabryki papy Puhlmanna znajdowała się wiejska stadnina koni, założona przez Fryderyka Wielkiego.