Pismo skierowane do duchowieństwa – Schneidemühl 18 marca 1937 r.

Pismo skierowane do duchowieństwa – Schneidemühl 18 marca 1937 r.

Pismo skierowane do duchowieństwa, maszynopis, z odręcznym podpisem: „dr. Hartz „, napisane w Schneidemühl – Piła 18 marca 1937 r. 1 strona, język niemiecki, w treści mowa m.in. o Niedzieli Palmowej; wymiary: 21 cm x 33 cm

Pismo skierowane do duchowieństwa