Kościół św. Antoniego

Kościół św. Antoniego

Kościół św. Antoniego

Był to trzeci kościół z przeznaczeniem dla wiernych wyznania ka­tolickiego, zamieszkujących wschodnią część miasta, wy­budowano w latach 1929-1930. Przyjął on wezwanie św. Antoniego Padewskiego. Świątynia zwracała uwagę przede wszystkim nowoczesną bryłą charakteryzującą się prosto­tą i surowością oraz mrocznym wnętrzem. Autorem pro­jektu był architekt Hans Herkommer ze Stuttgartu. W oł­tarzu głównym umieszczono siedmiometrowej wysokości monumentalną figurę Chrystusa ukrzyżowanego, wykonaną z drewna i pokrytą płytkami z brązu. Wyrzeźbił ją pocho­dzący z Berlina Berthold Müller-Oerlinghausen. Z ko­lei południową ścianę kościoła zajmowała olbrzymich rozmiarów droga krzyżowa autorstwa Willy’ego Oesera z Mannheim. Po zakończeniu wojny w czerwcu 1945 r. oj­cowie kapucyni uruchomili przy świątyni pierwszą parafię w mieście.

fragment książki "Było takie miasto" wydane przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile