Gazety

Das Leben im Bild, nr 34, 1930

Das Leben im Bild, nr 34, 1930, str. 4

 


Viertes offenes Sendschreiben

an

Papa Pius IX

zu seinem funf und zwanzigjaehrigen Julilaeum am 16 Juni 1871
von Johannes Czerski

freireligioeser Prediger in Schneidemuehl
Im Selbstverlage des Prediger Czerski
Maschinendruck vom ferdinand Demder(?) in Magdeburg

Czwarty otwarty list do Papieża Piusa IX
z okazji jego dwudziestopiecioletniego jubileuszu
dnia 16 czerwca 1871

Jan Czerski
wolno religijnego kaznodziei w Pile
szóste wydanie

w nakładzie własnym kaznodziei Czerskiego
1877
druk maszynowy (wykonany przez) Ferdynanda Demder w Magdeburgu


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.