Herb miasta Piła

Herb miasta Piła

Herb miasta – każdy powie bez zawahania: jeleń. Ciekawe jest jednak, że Piła mimo, że była miastem królewskim, nie miała w swoim herbie orła królewskiego jak to było w zwyczaju.

A gdybym zapytał: w którą stronę jeleń jest obrócony? W prawo czy lewo? 🙂 a jeśli nie ma orła królewskiego, to może jeleń jest w koronie?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule z 1960 roku. Zachęcam do przeczytania krótkiej historii herbu naszego miasta.

Dziś Piła jest miastem wydzie­lonym w woj. poznańskim. Przed rozbiorami Polski natomiast była małym miasteczkiem królewskim w powiecie wałeckim. Początków tego miasta musimy szukać w okresie jagiellońskim, gdyż przedtem Piła była tylko osadą wiejską. Pierwsza źródłowa wzmianka o mieście Pile pocho­dzi z 1451 r. i dotyczy zmiany właściciela młyna „w mieście królewskim Piła” („in oppido regio Pila“). Jednak prawo miej­skie (magdeburskie) Piła otrzy­mała urzędowo dopiero w dniu 4 marca 1513 roku.

Piła od początku swego istnie­nia z małymi przerwami była miastem królewskim. Miasta kró­lewskie zwykle miały w swoim herbie — oprócz właściwego znaku — orła królewskiego. Na­sze miasto jednak tego nie po­siadało.

Piła w swoim herbie miała od samego początku jelenia spokoj­nie kroczącego w kierunku pra­wym. Tak można go zobaczyć na pierwszej i najstarszej pieczęci w renesansowej tarczy z napisem dookoła: SIGILLUM REGI PILA ANNO…. (roku nie można do­kładnie odczytać).

Pieczęć ta pochodząca z około 1571 roku znajdowała się przed wojną w Muzeum Czapskich w Krakowie.

Następna pieczęć ma także te­go jelenia, ale bez tarczy i napis: SIGILLUM OPPIDI PILLA 1671r. Dalsza pieczęć z tym samym jele­niem pochodzi z 1744 roku i jej odcisk znajduje się w Wojewódz­kim Archiwum Państwowym w Poznaniu w księdze grodzkiej wałeckiej 63 f. 31.

Od chwili rozbiorów Polski, tj. od 1772 roku, zachodzą zmiany w herbie naszego miasta. Pieczęć z 1775 roku ma już jelenia skaczącego z koroną królewską na gło­wie i napis: SIGILLUM OPPIDI PILLA 1775 r. Z tego czasu zachowała się jedna pieczęć z pol­skim napisem na otoku: „PIE­CZĘĆ MAGISTRATU MIASTA NARODOWEGO PIŁY“ (kształt owalny). Następna pieczęć była już z napisem w języku niemiec­kim ze skaczącym jeleniem z ko­roną na głowie. Napis brzmiał: STADTGERICHT SIGEL ZU SCHNEIDEMÜHL 1730.

Jedna pieczęć z pierwszej po­łowie XIX wieku miała jeszcze napis dwujęzyczny:    STADT SCHNEIDEMÜHL — PIŁA

W drugiej połowie XIX wieku była używana pieczęć z napisem: MAGISTRAT SCHNEIDEMÜHL, która miała już orła pruskiego.

Tak więc wszystkie znane nam pieczęcie Piły w okresie jej przy­należności do Polski, tj. do roku 1772, miały w swoim herbie jele­nia bez korony, kroczącego w kierunku prawym. Dalsze zaś pieczęcie z okresu lat 1772—1945, miały jelenia z koroną na głowie, skaczącego w kierunku lewym.

Po oswobodzeniu Piły w 1945 r. przyjęto herb miasta według wzorów ostatniego okresu. Opis herbu podany w tygodniku „Piła Mówi Nr 8/9 z dnia 3.11.1946 r. brzmi następująco: „Godłem mia­sta Piły jest na biało-srebrnym tle jeleń ze złotą koroną na gło­wę pędzący przez zielone łąki, zaś w górne części herbu — mur i trzy wieże.”

Takie godło ozdabia nagłówek naszego pisma.

Natomiast na afiszach II-giej Wystawy Przemysłu, Drobnej Wytwórczości i Handlu w Pile w lipcu 1959 r. ujrzeliśmy stylizo­wanego jelenia kroczącego, który częściowo wzorowany był na her­bie miasta z dawnych czasów.

 

 

Żmidziński F., Historia herbu miasta Piły, w: Głos Pilski, nr 1 (9) rok II, str 2
Żmidziński F., Historia herbu miasta Piły, w: Głos Pilski, 1960,  nr 1 (9) rok II, str 2
Żmidziński F., Historia herbu miasta Piły, w: Głos Pilski, nr 1 (9) rok II, str 4
Żmidziński F., Historia herbu miasta Piły, w: Głos Pilski, 1960, nr 1 (9) rok II, str 4

 

 

A poniżej wspomniane w artykule herby z 1946 i 1960

Herb Piły, w: Piła Mówi, 3 listopada 1946, nr 8 (9 10), rok 1, str.1
Herb Piły, w: Piła Mówi, 3 listopada 1946, nr 8 (9 10), rok 1, str.1
Herb Piły w: Głos Pilski, nr 1 (9) rok II, str 2
Herb Piły w: Głos Pilski, nr 1 (9) rok II, 1969, str. 2

 

Herb na banknocie:

notgeld 75 pf

7

 

I inne:

Przedwojenny herb Piły - Schneidemuhl
Przedwojenny herb Piły – Schneidemuhl
herb Piły
herb Piły

heerb miasta Piła

herb Piły
herb Piły
kubek porcelanowy z herbem Piły
kubek porcelanowy z herbem Piły

Niestety, dzisiejszy herb wygląda tak (od 1990):

Herb miasta Piły - czerwony jeleń w skoku na zielonej trawie odwrócony w kierunku prawnym
aktualny herb Piły

Był plan pomysł nadania jeleniowi korony i przywrócenia mu męskości, pisano o tym już w 2011 roku. Wszystko miało być gotowe na obchody 500-lecia miasta. Jak widać nic z tego nie wyszło..

Jak dla mnie bardzo ubogo.. Co myślicie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *