Ks. Feliks Niedbał – wikariusz w kościele św. Janów

Ks. Feliks Niedbał – wikariusz w kościele św. Janów

2024-01-20 (1)

Na ślad ks. Niedbał trafiłem zupełnie przypadkowo. Przeglądając przedwojenne gazety, natrafiłem na list, w którym autor pisze: 

 Za srebrny papier od czekolady o ile wiem, nikt nic nie płaci, ale skoro piszesz, że uzyskane za to pieniądze, chcesz przeznaczyć na dobry cel, to wprost poślij papier do ks. Niedbała: Piła (Schneidemuhl). Ks. N. zbiera także znaczki, czubki od cygar itd. na dochód misyj katolickich.1)tygodnik polityczny i literacki, illustrowany. 1914.02.01 R.18 nr5

Z fragmentu tego wynika, że ks. Niedbał aktywnie brał udział w kampanii na pomoc misjom i misjonarzom. O samym ks. Feliksie nie znalazłem wielu informacji.  Wiemy, że w latach 1911-1915 wikarym w kościele Świętych Janów był ks. Feliks Niedbał (1881-1939), który nauczał dzieci polskie religii, historii i literatury polskiej. Został on rozstrzelany przez Niemców w Paterku 11 listopada 1939 r. Jego miejsce w Pile zajął 15 kwietnia 1915 r. ks. Kazimierz Stachowiak. 

O tym, że ks. Niedbał wspierał misje i zbierał różne rzeczy na cel dowiadujemy się również z ogłoszenia, jakie zamieścił w Przewodniku Katolickim. Dowiadujemy się z niego:

Proszę o zbieranie papieru srebrnego, kapsułek od butelek, wszelkich odpadków metalowych (z wyjątkiem żelaza), odcinków od cygar i znaczków, wymienione rzeczy proszę przesłać tylko w paczkach koleją lub w wielkich paczkach pocztowych. Dochód służy na popieranie misyi i ubogich.
Ks. Niedbał, Piła-Schneidemuhl.2)Przewodnik Katolicki. 1912 R.18 nr43

Jak widać z powyższych fragemntów, kapłanowi pracującemu w Pile bardzo zależało na ubogich i misjonarzach, a swoje ogłoszenia i prośby o datki ogłaszał w polskiej prasie katolickiej.

Na koniec jak zawsze oryginały wspomnianych fragmentów:

Przypisy

Przypisy
1 tygodnik polityczny i literacki, illustrowany. 1914.02.01 R.18 nr5
2 Przewodnik Katolicki. 1912 R.18 nr43

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *