1 października 1946 – koniec procesu zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze

1 października 1946 – koniec procesu zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze

Jackson_Nuremberg_color

Na początku sierpnia 1945 r. w Londynie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR podpisały umowę powołującą Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, który osądzić miał zbrodniarzy wojennych III Rzeszy i ich zbrodnie wojenne przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości. Na miejsce procesu wyznaczono Norymbergę.

Proces norymberski. W pierwszym rzędzie od lewej: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel; w drugim rzędzie od lewej: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel. Źródło: Wikimedia Commons/National Archives Identifier

 

20 listopada 1945 roku w Norymberdze rozpoczął się proces 22 głównych hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Miejsce osądzenia zbrodniarzy nie zostało wybrane przypadkiem. To w Norymberdze odbywały się coroczne zjazdy NSDAP i dlatego w tym symbolicznym miejscu postanowiono rozliczyć się z najmroczniejszymi wydarzeniami niemieckiej historii. Sędziami i oskarżycielami byli przedstawiciele czterech zwycięskich mocarstw.

Proces Norymberski rozpoczął się 20 listopada 1945 roku, a zakończył 1 października 1946 roku. Podczas blisko 220 dni pracy wysłuchano zeznań 240 świadków, przedłożono ponad 5 tysięcy dokumentów, a protokół został spisany na 16 tysiącach stron.

Oskarżono ich o popełnienie czterech rodzajów zbrodni:

  • uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej,
  • zbrodni przeciwko pokojowi,
  • zbrodni wojennych
  • zbrodni przeciwko ludzkości.

Na procesie zeznawało 240 świadków, w tym 2 z Polski. Jednym ze świadków była znana pisarka Seweryna Szmaglewska, więźniarka Oświęcimia oraz  Samuel Rajzman, więzień Treblinki.

Główne postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym trwało nieco ponad dziewięć miesięcy. Wyroki ogłoszono 30 września i 1 października 1946 roku, wykonano 16 października 1946 roku. Wydano 12 wyroków śmierci przez powieszenie.

Sala rozpraw podczas procesu norymberskiego

 

 

Jak w Polsce przedstawiano powyższe wydarzenia? Zachęcam do obejrzenia filmów:

oraz poniższy link 👇

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej

O procesie pisała cała prasa światowa. W Dzienniku Polskim można było przeczytać:

Dziś, dwudziestego listopada roku 1945, w Norymberdze, niegdyś cytadeli faszyzmu stają przed sądem ci, którzy nie tylko pożar potworny wzniecili, ale przez lata podtrzymywali palenisko rzucaniem coraz nowych głowni okrucieństw i bestialstw, nieznanych w dziejach świata

Dziennik Polski z dnia 2 października 1946 roku

 

Wyroki:

Trybunał uznał cztery organizacje powołane przez Hitlera – NSDAP, SS, SD i GESTAPO za przestępcze.

Kara śmierci:

1. Alfred Jodl

2. Alfred Rosenberg

3. Arthur Seyss-Inquart

4. Ernst Kaltenbrunner

5. Fritz Sauckel

6. Hans Frank

7. Hermann Göring

8. Joachim von Ribbentrop

9. Julius Streicher

10. Martin Bormann

11. Wilhelm Frick

12. Wilhelm Keitel

Kara dożywotniego więzienia:

13. Erich Raeder

14. Rudolf Heß

15. Walther Funk      

Kara 20 lat więzienia:

16. Albert Speer

17. Baldur von Schirach

Kara 15 lat więzienia:

18. Konstantin von Neurath

Kara 10 lat więzienia:

19. Karl Dönitz

Uniewinnienie:

20. Franz von Papen

21. Hans Fritzsche

22. Hjalmar Schacht

Nieosądzeni:

23. Robert Ley – popełnił samobójstwo w celi 25 października 1945

24. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach – nie był sądzony ze względu na stan zdrowia

25. Heinrich Himmler – rzekomo popełnił samobójstwo podczas przesłuchania 23 maja 1945

26. Joseph Goebbels –  popełnił samobójstwo 1 maja 1945

27. Adolf Hitler –  popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945

28. Reinhard Heydrich –  zginął w zamachu 4 czerwca 1942

29. Heinrich Müller –  zaginął w maju 1945

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.